Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach


Zawartość stron

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego informujemy o przygotowanych dodatkowych procedurach dotyczących możliwości rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach:

1. Rejestracja drogą elektroniczną: www.praca.gov.pl.

2. Wypełnienie i załączenie wszystkich dokumentów potrzebnych do rejestracji i przesłanie ich na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. 
Nie ma możliwości rezerwacji terminu osobistej wizyty w Urzędzie, a złożenie formularza do rejestracji bez podpisu może być uwzględnione po kontakcie telefonicznym przez pracownika tut. Urzędu.
3. Tylko w wyjątkowych przypadkach (tj. braku możliwości rejestracji elektronicznej) dopuszczamy możliwość rejestracji poprzez pobranie załączonych poniżej dokumentów ich wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie, a następnie wrzucenie przygotowanych dokumentów rejestracyjnych w kopercie z dopiskiem "Dla PUP Wadowice" do pojemnika znajdującego się przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 27 oraz przed wejściem do pomieszczeń Filii PUP w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22b w godzinach od tj. 730 do 1430 .


 
Ponadto informujemy, iż w wyżej wymienionych godzinach możliwe jest złożenie innych dokumentów kierowanych do tut. Urzędu do udostępnionego w tym celu pojemnika znajdującego się przy wejściu do budynku.
 
Szczegółowe informacje pod nr tel. (33) 432-21-03 lub (33) 432-21-01.
 
Dokumenty do pobrania - dla osób rejestrujących się jako bezrobotne 
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (33) 432-21-03 lub (33) 432-21-01
 
Dokumenty do pobrania - dla osób powracających z zagranicy
 
Oprócz w/w dokumentów osoba rejestrująca się po pracy zagranicą dołącza: 

 
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (33) 432-21-01.
Dokumenty do pobrania dla osób transferujących zasiłek z zagranicy
 
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (33) 432-21-01
 
Inne dokumenty do pobrania:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę