Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  •   Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Projekty realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Projekt "Stawiamy na działanie"

Programy z rezerwy MPiPS

Programy Regionalne

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę