Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  •   Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Programy z rezerwy MPiPS

Programy Regionalne

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę