Projekty Finansowanie - Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach


Informacja dot. realizacji zadań finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WADOWICKIM (VII)”

Powiatowy Urząd pracy w Wadowicach realizuje projekt pn.  „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WADOWICKIM (VII)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 8 Oś priorytetowa - Rynek Pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy .   Głównym...

Informacja dot. realizacji zadań finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (VI)”

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (VI)"   w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie...

Informacja dot. realizacji zadań finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych "DROGA DO ZATRUDNIENIA - PROJEKT DLA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA Z TERENU POWIATU WADOWICKIEGO"

  Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach od 01.07.2021 r. realizuje projekt konkursowy pn. „DROGA DO ZATRUDNIENIA – PROJEKT DLA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA Z TERENU POWIATU WADOWICKIEGO"   współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Oś priorytetowa: 8. Rynek Pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ...

Informacja dot. realizacji zadań finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. PROJEKT "STAWIAMY NA DZIAŁANIE"

Realizując  obowiązek wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach  zamieszcza informację dotyczącą realizowanych zadań. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach realizuje projekt pod nazwą...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę