Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach


Zawartość stron

      ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA PRACĘ SEZONOWĄ

1. Informacja na temat wydawania/przedłużania zezwoleń na pracę sezonową.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP.

-wersja do edycji (niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian we wzorze oświadczenia)
-wersja w formacie pdf

3. Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego.

-wersja do edycji (niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian we wzorze oświadczenia)
-wersja w formacie pdf
4. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.

-wersja do edycji (niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian we wzorze oświadczenia)
-wersja w formacie pdf

5. Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP.

-wersja do edycji (niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian we wzorze oświadczenia)
-wersja w formacie pdf

 
6. Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego.
 
-wersja do edycji (niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian we wzorze oświadczenia)
-wersja w formacie pdf

7.Oświadczenie o niekaralności pracodawcy
- wersja do edycji (niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian we wzorze oświadczenia)
- wersja w formacie pdf

8. Rekomendowany wzór pełnomocnictwa.

9. Oświadczenie osoby fizycznej o miejscu zamieszkania.


10. Oświadczenie podmiotu powierzącego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

11. Wykaz wymaganych dokumentów.

12. Wzory dowodów wpłaty
-praca sezonowa
-przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę