Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach


Zawartość stron

Załączniki
Zasady przyznawania jednorazowo środków z FP.pdf (pdf, 194 KB)
Zał. nr 1 do Zasad - karta oceny formalnej.doc (doc, 63 KB)
Zał. nr 2 do Zasad - karta oceny merytorycznej.doc (doc, 96 KB)
Oświadczenie.doc (doc, 35 KB)
Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - zadania podstawowe.doc (doc, 99 KB)
Załącznik nr 1 do wniosku - kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej i źródła ich finansowania.doc (doc, 114 KB)
Załącznik nr 2 do wniosku - szczegółowa specyfikacji i harmonogram wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania.doc (doc, 103 KB)
Załącznik nr 3 do wniosku - charakterystyka ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia.doc (doc, 68 KB)
Załącznik nr 4 do wniosku - oświadczenie wnioskodawcy.doc (doc, 63 KB)
Załącznik nr 5 do wniosku - oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy.doc (doc, 56 KB)
Załącznik nr 6 do wniosku - wybór formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.doc (doc, 91 KB)
Załącznik nr 6a do wniosku - oświadczenie poręczyciela I RODO.xls (xls, 66 KB)
Załącznik nr 6b do wniosku - oświadczenie poręczyciela II RODO.xls (xls, 66 KB)
Załącznik nr 6c do wniosku - oświadczenie wnioskodawcy w przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej.doc (doc, 36 KB)
Załącznik nr 6d do wniosku - oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu środków do ustanowienia blokady.doc (doc, 36 KB)
Załącznik nr 6e do wniosku - oświadczenie o stanie majątkowym wnioskodawcy w przypadku zabezpieczenia w formie aktu notarialneg.doc (doc, 62 KB)
Załącznik nr 7 do wniosku - oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis.doc (doc, 59 KB)
Załącznik nr 8 do wniosku - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls (xls, 98 KB)
(1)Poprawnie wypełniony wniosek - wzór.pdf (pdf, 1820 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę