Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach


Zawartość stron

Załączniki
Zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej środków PFRON.pdf (pdf, 492 KB)
Zał. nr 1 do Zasad - karta oceny formalnej.docx (docx, 24 KB)
Zał. nr 2 do Zasad - karta oceny merytorycznej.docx (docx, 33 KB)
Wniosek o przyznanie środków PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej.rtf (rtf, 1291 KB)
Załącznik nr 1 - Oświadczenie wnioskodawcy.doc (doc, 50 KB)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy.doc (doc, 56 KB)
Załącznik nr 3 - Charakterystyka ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia.doc (doc, 68 KB)
Załącznik nr 4 - wybór formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.doc (doc, 99 KB)
Załącznik nr 4a do wniosku - oświadczenie poręczyciela I RODO.xls (xls, 60 KB)
Załącznik nr 4b do wniosku - oświadczenie poręczyciela II RODO.xls (xls, 60 KB)
Załącznik nr 4c do wniosku - oświadczenie wnioskodawcy w przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej.doc (doc, 37 KB)
Załącznik nr 4d do wniosku - oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu środków do ustanowienia blokady w przypadku zabezpieczenia w formie blokady.doc (doc, 36 KB)
Załącznik nr 4e do wniosku - oświadczenie o stanie majątkowym wnioskodawcy w przypadku zabezpieczenia w formie aktu notarialneg.doc (doc, 61 KB)
Załącznik nr 5 do wniosku - oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis.doc (doc, 60 KB)
Załącznik nr 6 do wniosku - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls (xls, 92 KB)
Załącznik nr 6a -Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w sektorze rolnym.xls (xls, 71 KB)
Załącznik nr 6a1 - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.doc (doc, 39 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę