Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach


Rynek pracy

  •   Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z przedstawicielem Agencji Pracy Tymczasowej Promedica24
  •   24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) dniem wolnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach
  •   LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłasza nabór wniosków na organizację warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD
  •   ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW OSÓB UPRAWNIONYCH O SKIEROWANIE NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  •   Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Programy z rezerwy MPiPS

Programy Regionalne

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę