Projekty realizowane przez inne instytucje - Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach


Nagłówek

Projekty realizowane przez inne instytucje

Pozyskaj dofinansowanie w LGD Gościniec 4 Żywiołów

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w okresie 2016 – 2022 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min. dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz...

Projekt "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej"

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM projekcie pn. „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w...

Projekt Kierunek Kariera

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera", który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na...

Nabór do II edycji projektu pn. "Gotuj po hiszpańsku II".

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i...

Navigator International Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Walczymy z wykluczeniem"

Głównym celem realizowanego projektu jest objęcie wsparciem 60 osób lub członków rodzin (w tym min. 36 kobiet oraz 24 mężczyzn, w tym 33 osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji ...

Zaproszenie do udziału w projekcie „Chcę - Mogę - Potrafię!”

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego PROELIO zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn....

Startuje rekrutacja do drugiej edycji programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska!

#StartUP Małopolska to program akceleracji organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, którego celem jest wzmocnienie kluczowych kompetencji niezbędnych do...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w III osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja

W dniu 5 marca 2018 r. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trzeciej osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A...

Granty na rozwój innowacji społecznych w ramach projektu WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI

W WIOSENNYM INKUBATORZE INNOWACJI wspierane będą nowatorskie rozwiązania, które przyczynią się do zwiększenie się szans osób młodych, niepełnosprawnych lub z grupy 50+ na rynku pracy. Do udziału w...

Środki na działalność gospodarczą

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wadoviana" ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 94 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę