Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach


Aktualności

ZAKOŃCZENIE CIĄGŁEGO NABORU WNIOSKÓW O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (V)"

Informujemy, że z dniem 19.07.2019 r. o godz. 15:00 zamknięty zostanie ciągły nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych ogłoszony w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (V)" Regionalnego...

ZAKOŃCZENIE CIĄGŁEGO NABORU WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻY w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (IV)"

Informujemy, że z dniem 17.07.2019 r. o godz. 15:00 zamknięty zostanie ciągły nabór wniosków o zorganizowanie staży ogłoszony w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (IV)" PO WER 2014-2020. Jednocześnie...

Nabory wniosków - staże

Informujemy, iż od dnia 10.07.2019 r. rozpoczną się ciągłe nabory wniosków o zorganizowanie stażu w ramach następujących projektów:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (IV)" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych / zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia (8.6.1 A)

Poddziałanie 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:  Typ projektu A:  programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania...

Nabór wniosków o udzielenie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Zapraszamy podmioty prowadzące działalność gospodarczą do składania wniosków o udzielenie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Małopolskiego Programu Regionalnego „Firma+1". Limit środków przeznaczonych na tę formę...

Opisy zawodów w ramach projektu INFOdoradca+.

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” powstało 1000 opisów zawodów, które są dostosowane do aktualnych potrzeb IRP, osób poszukujących pracy, chcących się przekwalifikować,...

Podsumowanie Małopolskiego Dnia Uczenia Się

„Ucz się języków przez całe życie” to hasło przewodnie, które towarzyszyło tegorocznym obchodom Małopolskich Dni Uczenia się. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach wraz z andrychowską filią, jak co roku włączył się w małopolskie święto mające na celu propagowanie aktywnego rozwoju przez całe życie.

Porady grupowe i spotkania informacyjne zaplanowane na III kwartał 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach informuje, że  na stronie internetowej tutejszego Urzędu został zamieszczony Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych zaplanowanych na III kwartał 2019 r.  Informacje znajdziecie Państwo w zakładce Kalendarz porad grupowych...

Obchody IX Małopolskiego Dnia Uczenia się

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza do udziału w obchodach IX Małopolskiego Dnia Uczenia się, które odbędą się już 7 czerwca 2019r.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2019r.

Wykres stopa bezrobocia 2019 rok
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy  w Wadowicach
Wadowice, ul. Adama Mickiewicza 27
34-100 Wadowice
Telefon: (33) 873-71-00,  (33) 873-50-20, (33) 873-50-21, (33) 823-22-32
FAX : (33) 432-21-32
E-mail:  upwadowice@gmail.com
NIP: 551-21-28-125
REGON: 357112231
Przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz winda/podnośnik zewnętrzny umożliwiający wejście do Urzędu.

Telefon do zgłoszenia oferty pracy: 666 019 575Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Andrychowie

Andrychów, ul. Starowiejska 22b 
34-120 Andrychów
Telefon: (33) 875-26-22, (33) 875-98-68,
E-mail:  upwadowice@gmail.com 

Telefon do zgłoszenia oferty pracy: 604 278 610

 Godziny pracy Urzędu
Poniedziałek - Piątek: 700 - 1500

Godziny przyjmowania klientów
 Poniedziałek - Piątek: 730-1430
 

 

 
 
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę