Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach


Nagłówek

Aktualności

Grupowe porady zawodowe w II kwartale 2015 r.

Wykaz porad grupowych oraz grupowych spotkań informacyjnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach oraz Filię w Andrychowie w II kwartale 2015 r.   -poradnictwo II kwartał 2015 r. Zobacz wszystkie wiadomości

Grupowa porada zawodowa pod nazwą „Skuteczne metody poszukiwania pracy”

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza osoby bezrobotne na grupową poradę zawodową pod nazwą „Skuteczne metody poszukiwania pracy", która odbędzie się w dniu 25.02.2015 r. o godzinie 9.00 w Filii PUP w Andrychowie (pokój 19). Porada skierowana jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat nowoczesnych metod...

Opiekunka / Opiekun osób starszych w Niemczech

Firma Promedica24 poszukuje kandydatów na stanowisko: Opiekunka / Opiekun osób starszych w Niemczech. Praca polega na towarzyszeniu osobie starszej i wspieraniu jej w czynnościach życia codziennego, takich jak pomoc w poruszaniu się, pielęgnacji, w przygotowywaniu i przyjmowaniu posiłków oraz w prowadzeniu gospodarstwa...

Informacja o sytuacji na rynku pracy w lutym 2015 r.

Na koniec lutego 2015 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.807 osób (w tym 3.514 kobiet), tj. o 31 osób więcej niż w m-cu styczniu 2015 r. W ujęciu rocznym liczba osób zarejestrowanych zmniejszyła się o 1.139 osób, tj. o 14,33%. Opracowanie do pobrania (pdf) ...

Informacja dotycząca PIT-11 za 2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach uprzejmie informuje, że w dniu 9 lutego 2015 roku zostały przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego - Poczta Polska informacje o uzyskanych w roku 2014 dochodach oraz  o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT-11. Na podstawie powyższych informacji każdy indywidualnie...

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ogłasza nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych. Wysokość limitu środków Funduszu Pracy na rok 2015 wynosi 409 500,00 zł. Druk wniosku o zawarcie umowy o organizowanie prac interwencyjnych jest udostępniony na stronie internetowej tutejszego Urzędu www.up.wadowice.pl w...

Zakończenie pierwszego naboru wniosków o zorganizowanie stażu oraz przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach informuje, że z dniem 06.02.2015 r. upłynął termin składania wniosków o zorganizowanie stażu oraz przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. W przypadku ogłoszenia kolejnego naboru  informacje o terminach składania wniosków zostaną  umieszczone na stronie...

KONSERWATOR Bis – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „KONSERWATOR Bis – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia". Projekt adresowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego. Projekt zakłada,...

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

  Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia – polskie święto obchodzone corocznie 27 stycznia , ustanowione w 2010 r. na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej ustawą z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Święto...

Informacja o sytuacji na rynku pracy w styczniu 2015 r.

Opracowanie do pobrania (pdf)

Wyświetlanie 371 - 380 z 382 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę