Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej skierowany do osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia oraz w wieku 30 lat i więcej.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej skierowany do:   I.        15 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (I)"  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Nabór ciągły wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza pracodawców oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i organizacje pozarządowe do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej w ramach: - projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w...

Nabór ciągły wniosków o zorganizowanie stażudla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (I)” POWER 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza pracodawców, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i organizacje pozarządowe do składaniawniosków o zorganizowanie 3 miesięcznych staży dla co najmniej 10 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia.     Druk wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu jest...

Rozpoznanie potrzeb realizacji programu regionalnego „Konserwator” w roku 2016

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach uprzejmie informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przystąpił do działań wstępnych mających na celu rozpoznanie możliwości realizacji w 2016 r. programu regionalnego „Konserwator". W programie uczestniczyć mogą: a/  instytucje kultury bądź inne podmioty realizujące zadania na...

Nabór wniosków o przyznanie z PFRON refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Wysokość limitu środków PFRON dla aktualnego naboru wynosi 30 000,00 zł. Refundacja kosztów wyposażenia lub...

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ogłasza nabór wniosków o udzielenie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wieku 50 lat i więcej

W bieżącym naborze zaplanowane jest udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 4 stanowisk pracy, z czego: - 1 refundacja będzie realizowana w ramach programu  regionalnego pn. „Gwarancja 50+", - 3 refundacje będą realizowane w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia...

Kolejny nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (I)” POWER 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ogłasza  nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 30 osób bezrobotnych (w tym niepełnosprawnych) poniżej 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (I)". Wysokość limitu środków...

Szkolenia zawodowe

Wyświetlanie 311 - 320 z 370 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę