Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach


Nagłówek

Aktualności

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach informuje, że z dniem 17.04.2015 r. upłynął termin składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia.

Rynek pracy w I kwartale 2015 roku

Na dzień 31.03.2015 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach (PUP) ukształtowała się na poziomie 6682 osób. Liczba osób biernych zawodowo zmieniała się w poszczególnych miesiącach I kwartału 2015 r. zgodnie z trendem jaki zazwyczaj występuje w tym okresie. Marzec to drugi z rzędu...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach informuje, że z dniem 10.04.2015 r. upłynął termin składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia.

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ogłasza  nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 20 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu pn. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (I)" . Wysokość limitu środków przeznaczonych na aktualny...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie 6-cio miesięcznych staży dla 230 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (I)" . Druk wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu...

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ogłasza  nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia . Wysokość limitu środków Funduszu Pracy dla aktualnego naboru wynosi  500 000,00 zł . Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może ubiegać się wnioskodawca...

Sięgnij po tytuł Mikroprzedsiębiorca Roku 2015!

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs, którego celem jest nagradzanie właścicieli mikrofirm prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes, zakorzeniony w lokalnych społecznościach. Konkurs skierowany jest do mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczne obroty lub suma...

Informacja dla podmiotów, które otrzymały wsparcie finansowe ze środków UE

      Od 7 do 10 maja 2015 r. w całym kraju odbędą się setki imprez prezentujących tysiące pomysłów zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim. Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich i chciałbyś pokazać odwiedzającym to, co udało się Tobie osiągnąć dzięki środkom UE, zapraszamy do udziału w akcji!...

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

      NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. O wsparcie ze środków Krajowego Funduszu...

Wyświetlanie 311 - 320 z 334 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę