Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o udzielenie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

W bieżącym naborze zaplanowane jest udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 11 stanowisk pracy, z czego: -  1 refundacja w maksymalnej wysokości 20 000,00 zł będzie realizowana w ramach programu regionalnego pn. „Gwarancja 50+" – na utworzenie stanowiska pracy dla osób w wieku powyżej 50 roku życia, ...

Kształcenie ustawiczne w ramach KFS

Szkolenia zawodowe

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej skierowany do osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia oraz w wieku 30 lat i więcej.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej skierowany do:   I.        15 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (I)"  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Nabór ciągły wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza pracodawców oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i organizacje pozarządowe do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej w ramach: - projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w...

Nabór ciągły wniosków o zorganizowanie stażudla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (I)” POWER 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza pracodawców, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i organizacje pozarządowe do składaniawniosków o zorganizowanie 3 miesięcznych staży dla co najmniej 10 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia.     Druk wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu jest...

Rozpoznanie potrzeb realizacji programu regionalnego „Konserwator” w roku 2016

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach uprzejmie informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przystąpił do działań wstępnych mających na celu rozpoznanie możliwości realizacji w 2016 r. programu regionalnego „Konserwator". W programie uczestniczyć mogą: a/  instytucje kultury bądź inne podmioty realizujące zadania na...

Nabór wniosków o przyznanie z PFRON refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Wysokość limitu środków PFRON dla aktualnego naboru wynosi 30 000,00 zł. Refundacja kosztów wyposażenia lub...

Wyświetlanie 271 - 280 z 334 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę