Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach


Zawartość stron

Załączniki
Zasady przyznawania jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej..pdf
Załącznik nr 1 do zasad – Karta oceny formalnoprawnej wniosku o dofinansowanie.pdf
Załącznik nr 2 do zasad – Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.pdf
Oświadczenie.doc
Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - zadania podstawowe.doc
Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - projekt PO WER.doc
Wniosek o dofinansowanie podjęcia dzialalności gospodarczej - projekt RPO.doc
Załącznik nr 1 do wniosku - kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej i źródła ich finansowania.doc
Załącznik nr 2 do wniosku - szczegółowa specyfikacji i harmonogram wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania.doc
Załącznik nr 3 do wniosku - charakterystyka ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia.doc
Załącznik nr 4 do wniosku - oświadczenie wnioskodawcy.doc
Załącznik nr 5 do wniosku - oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy.doc
Załącznik nr 6 do wniosku - wybór formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.doc
Załącznik nr 6a do wniosku - oświadczenie poręczyciela I RODO.xls
Załącznik nr 6b do wniosku - oświadczenie poręczyciela II RODO.xls
Załącznik nr 6c do wniosku - oświadczenie wnioskodawcy w przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej.doc
Załącznik nr 6d do wniosku - oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu środków do ustanowienia blokady w przypadku zabezpieczenia w formie blokady.doc
Załącznik nr 6e do wniosku - oświadczenie o stanie majątkowym wnioskodawcy w przypadku zabezpieczenia w formie aktu notarialneg.doc
Załącznik nr 7 do wniosku - oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis.doc
Załącznik nr 8 do wniosku - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls
Wzór poprawnie wypełnionego wniosku.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę